Descrivim aquí, de forma general, els conceptes bàsics en què es basa la classe.

Ports / clubs de la costa gironina amb flota de J80

Ports / clubs de la costa Barcelonina amb flota de J80

Ports / clubs de la costa Tarragonina amb flota de J80